Løsninger

Mange år i selskab med engagerede ejerledere giver mig et fornuftigt grundlag for at kunne rådgive dig. Jeg vant til at håndtere de problemstillinger, der typisk opstår i ejerledede virksomheder, og kan derfor fungere som en ærlig sparringspartner og en reel støtte for ledelsen.  

Et samarbejde vil typisk starte med, at vi sammen afklarer hvilken rolle, du ønsker at jeg skal påtage mig i forhold til den konkrete opgave, der skal løses. Baseret på erfaringerne fra de opgaver, jeg tidligere har løst, kunne vi tage udgangspunkt i følgende tre modeller: 

100% Modellen

Finansering & værdiansættelse

Her benytter jeg mit netværk og kan trække i nogle tråde takket være mine mange år i den finansielle verden. Jeg forhandler på dine vegne, repræsenterer din virksomhed og tager 100% ejerskab for, at opgaven bliver løst. 

Denne løsning er oplagt, når du har brug for finansiering, mangler adgang til investorer og har brug for hjælp til en optimal værdiansættelse.

Facilitatormodellen

Digitalisering af produkter

Her driver jeg processen/forandringen, laver de nødvendige analyser, involverer medarbejderne, finder de rigtige leverandører og systemer, faciliterer interne workshops og sikrer, at nye processer bliver beskrevet, så viden bliver hos jer, og I selv kan eksekvere.

 Denne løsning er oplagt, når der skal arbejdes med digitalisering af forretningsprocesserne, fx nyt økonomisystem, optimering af produktions-flow eller der skal laves nye budgetmodeller, der muliggør månedlig og kvartalsvis rapportering og opfølgning.

Vejen-til-vækst modellen

Forretningsudvikling

Denne model er en kombination af 100% ejerskab-modellen og facilitator-modellen, hvor vi sammen finder frem til, hvad der vil være bedst for virksomheden. 

Denne løsning er oplagt, når der skal laves grundige analyser forud for strategiarbejdet. Fx arbejdet med prissætning/prisstyring, nye produkter skal i markedet, der skal laves en plan for mersalg/vækst eller der skal laves en forretningsplan.

Kontakt mig

Adresse

Helsingørsgade 13B, 3400 Hillerød

E-mail

Mail@henrikfølbæk.dk

Telefon

+45 24 90 54 89

CVR

40 66 31 26