Det oplagte valg

Som bestyrelsesmedlem og advisory board medlem i danske familieejede virksomheder, er jeg vant til at håndtere de problemstillinger, der typisk opstår i ejerledede virksomheder. 

Jeg oplever, at der ofte er brug for konstruktiv sparring i hverdagen og også, at virksomhederne har brug for nogle andre kompetencer end de traditionelle bestyrelseskompetencer. Med solid ledelseserfaring, stærke finansielle og digitale kompetencer samt en strategisk tilgang til forretningsudvikling kan jeg bidrage med præcis de kompetencer, som skaber fundamentet for kontinuerlig udvikling af virksomheden. 

Ring gerne for en snak om, hvorvidt jeg også kan hjælpe din virksomhed. Nedenfor finder du nogle eksempler på virksomheder, hvor jeg bidrager med min sparring i dag.

Invita Hillerød A/S

Professionalisering af økonomifunktion midt i et generationsskifte 
Jeg blev i 2019 indsat som bestyrelsesmedlem hos Invita Hillerød, men mit samarbejde med virksomheden startede egentlig med, at de havde brug for hjælp til at løse en opgave i relation til deres økonomifunktion. Virksomheden var – og er – midt i et generationsskifte, og det var et naturligt tidspunkt til at genoverveje de nuværende jobfunktioner og interne forretningsgange. 

Opgaven lød på at få styrket virksomhedens kompetencer inden for økonomistyring, dvs en generel forståelse for de strategiske muligheder og risici i forbindelse med at drive en virksomhed i en branche med store likvide bindinger og tidskrævende interne forretningsgange. Økonomifunktionen skulle tilpasses fremtidige behov og der skulle nyansættes. Undervejs blev der også igangsat en afklaring omkring nyt økonomisystem samt digitalisering af forretningsgangene for bl.a. salgskonsulenterne, hvor der var store muligheder for at skabe mere effektive arbejdsgange. 

I min rolle som konsulent har det været en fornøjelse af opleve, hvordan den ældre generation har formået at give slip, og at Mads har været klar til at gribe boldene og kan se mulighederne i digitalisering af de interne arbejdsgange. Der er virkelig meget at hente for en virksomhed af deres type – både i forhold til digitalisering og i forhold til professionalisering af økonomifunktionen. 

Mads fortæller om samarbejdet: 
”Som direktør i en virksomhed under generationsskifte har Henrik været en stor støtte for mig, og en god sparringspartner i arbejdet med at professionalisere vores økonomifunktion. Vi sætter stor pris på Henriks faglige forståelse, og ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, nu hvor vi har budt Henrik velkommen som bestyrelsesmedlem.” 
Mads Bilø, direktør Invita Hillerød

CC Plast A/S Hillerød

Fra familiedrevet til professionelt drevet virksomhed
Da CC Plast i 2018 valgte at lade sig professionalisere yderligere ved trække nye kompetencer ind i virksomheden stod de (Bo og Jes Nyhegn) overfor den største investering nogensinde i virksomhedens historie: Der skulle investeres i fremtiden, og ønsket lød på en udvidelse med en ny fabrik. 

Virksomheden kendetegnes ved at være en solidt drevet virksomhed i 3. generation, som er vant til at benytte eksterne kompetencer til løsning af projekter. Men ønsket om en udvidelse i millionklassen stillede nye krav til virksomheden, og der var brug for stærke økonomiske og finansielle færdigheder med erfaring fra produktion. 

Jeg fik til opgave at opbygge en solid og velfungerende økonomifunktion, der kan fungere som støtte for ledelsen i hverdagen, dvs skabe afklaring og fjerne tvivlen, så de rigtige beslutninger kan tages. Der blev lavet analyser af indtjeningen og opbygget en enkel budgetmodel, og grundlaget for opfølgning og afrapportering til virksomhedens advisory board blev skabt. Jeg er i dag medlem af virksomhedens advisory board. 

Bo Nyhegn fortæller om samarbejdet: 
”Vi har nok altid været en smule konservative og haft held til at skabe succes med en velovervejet investeringsstrategi. Men nu stod vi overfor den største investering i virksomhedens historie, og havde brug for at få afklaret muligheder og risici. Derfor valgte vi at trække på Henriks kompetencer, og første spadestik til den nye fabrik er nu taget. 
Bo Nyhegn, direktør CC Plast A/S.

CL Electric A/S

Udvikling af det strategiske arbejde 
Da CL Electric i 2018 stod overfor en udskiftning af et bestyrelsesmedlem, gjorde de sig en del overvejelser omkring den nye profil. 

Virksomheden er veldrevet med et solidt rapporteringsapparat, og har for flere år siden igangsat et generationsskifte og arbejder strategisk med udvikling af virksomheden, fx via opkøb af virksomheder og fokus på en service-strategi. 

Der var derfor brug for et nyt medlem til bestyrelsen, som forstod vigtigheden af at arbejde strategisk og som kan være med til at vurdere nye tiltag og være sparringspartner for ledelsen, eksempelvis i forhold til nye opkøb, digitalisering af arbejdsgange, den administrative styring samt fastholdelse af et højt dækningsbidrag. Niels er virkelig en dygtig leder og samarbejdet mellem Niels og Carlo (Lorentzen) er til stor inspiration – det har været en fornøjelse af se, hvordan Carlo, som repræsentant for den ældre generation, formår at vise omsorg for sin virksomhed uden at stå i vejen for nytænkning. Stor cadeau til Carlo. 

Niels fortæller om samarbejdet: 
”Som leder med en travl hverdag kræver det en god portion mod at holde fast i strategien, og her har Henrik vist sig at være en glimrende sparringspartner for mig. Hans baggrund med solid ledelseserfaring, økonomiske og digitale kompetencer samt kendskab til vores branche gjorde valget af Henrik oplagt, og jeg nyder godt hans konstruktive sparring i hverdagen.” 
Niels Johansen, adm. direktør CL Electric A/S.

Kontakt mig

Adresse

Helsingørsgade 13B, 3400 Hillerød

E-mail

Mail@henrikfølbæk.dk

Telefon

+45 24 90 54 89

CVR

40 66 31 26